مرکز آموزش فنی و حرفه ای امام مهدی عج اراک

در این وبلاگ اطلاعاتی در خصوص مرکز ، دوره های آموزشی ، اخبار آزمونها و مطالب آموزشی مرتبط با مرکز آورده خواهد شد.

مرکز آموزش فنی و حرفه ای امام مهدی عج اراک

در این وبلاگ اطلاعاتی در خصوص مرکز ، دوره های آموزشی ، اخبار آزمونها و مطالب آموزشی مرتبط با مرکز آورده خواهد شد.

کارگاه جوشکاری

کارگاه برق خودرو

کارگاه مکانیک خودرو

کارگاه تراشکاری

کارگاه تاسیسات

کارگاه صنایع چوب

کارگاه صنایع ساختمان

کارگاه انرژی

کارگاه صنایع پوشاک